Ιστορικό

Πληθυσμός

Παραδόσεις
Ο Φόνος του Μαύρου
Εκκλησίες - Ιερείς
Τοπωνύμια
Νομές Νερού
ΣΠΕ Πρόοδος
Πεσόντες
Δολοφονηθέντες
Αγνοούμενοι
Απόλλων
Αυγερινός
Ελιόμυλος
Ανακοινώσεις
Ποιήματα
Φωτογραφίες
 
Ιστορικό

Στοιχεία μ Κυριάκου Λαμπρία

Στις σφαγές της 9ης Ιουλίου 1821 είχε και το χωριό μας το μερτικό του. Ο παπάς της κοινότητας, ο Παπαγιάννης, συνελήφθη από τους Τούρκους κι οδηγήθηκε στη Λευκωσία για εκτέλεση, γλύτωσε, όμως, την τελευταία στιγμή, ύστερα από επέμβαση του Τούρκου Αγά του Παλαικύθρου, του Χατζηταχήρα.
Και τώρα λίγα λόγια για τα σχολεία της κοινότητας. Το χωριό μας είχε σχολείο από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός στο βιβλίο του « Χρονολογική Ιστορία της Κύπρου» που έγραψε το 1788, αναφέρει σαν συνδρομητή του βιβλίου του το δάσκαλο Δημήτρη Καρακάση από το Νιόχωρκο. Στα πρώτα χρόνια της αγγλοκρατίας ιδρύθηκε το Αρρεναγωγείο και λίγα χρόνια αργότερα, στην αυλή της εκκλησίας το Παρθεναγωγείο. Τελευταία γύρω στα 1952, ιδρύθηκε ανατολικά του χωριού, προς τη Χρυσίδα, νέο μεγάλο Δημοτικό Σχολείο.

Συντάκτες: μ Κυριάκος Λαμπρίας , Χρίστος Λαμπρίας