Ιστορικό

Πληθυσμός

Παραδόσεις
Ο Φόνος του Μαύρου
Εκκλησίες - Ιερείς
Τοπωνύμια
Νομές Νερού
ΣΠΕ Πρόοδος
Πεσόντες
Δολοφονηθέντες
Αγνοούμενοι
Απόλλων
Αυγερινός
Ελιόμυλος
Ανακοινώσεις
Ποιήματα
Φωτογραφίες
 

Αγνοούμενοι
 

Αποστολίδης Σάββας του Γεωργίου

Έτος γέννησης:

1955

Τόπος καταγωγής:

Νέο Χωριό Κυθρέας

Οικογενειακή κατάσταση:

Αγαμος

Στρατιωτική κατάσταση:

Στρατιωτικός

Τόπος σύλλ./εξαφ.:

Νέο Χωριό Κυθρέας

Ημερομηνία σύλλ./εξαφ.:

6.8.74

Τόπος εξαφάνισης:

Φυλακές Αδάνων - Τουρκία

    
Πεπές Νίκος του Νικολάου

Έτος γέννησης:

1912

Τόπος καταγωγής:

Νέο Χωριό Κυθρέας

Οικογενειακή κατάσταση:

Έγγαμος

Στρατιωτική κατάσταση:

Πολίτης

Τόπος σύλλ./εξαφ.:

Νέο Χωριό Κυθρέας

Ημερομηνία σύλλ./εξαφ.:

19.8.74

Τόπος εξαφάνισης:

Νέο Χωριό Κυθρέας

 
Κούλλης Κυριάκος του Γιαννή

Έτος γέννησης:

1913

Τόπος καταγωγής:

Νέο Χωριό Κυθρέας

Οικογενειακή κατάσταση:

Έγγαμος

Στρατιωτική κατάσταση:

Πολίτης

Τόπος σύλλ./εξαφ.:

Νέο Χωριό Κυθρέας

Ημερομηνία σύλλ./εξαφ.:

14.8.74

Τόπος εξαφάνισης:

Νέο Χωριό Κυθρέας

  
Ιωάννου Ανδρέας του Γιάννου

Έτος γέννησης:

1913

Τόπος καταγωγής:

Νέο Χωριό Κυθρέας

Οικογενειακή κατάσταση:

Έγγαμος

Στρατιωτική κατάσταση:

Πολίτης

Τόπος σύλλ./εξαφ.:

Ασσια

Ημερομηνία σύλλ./εξαφ.:

16.8.74

Τόπος εξαφάνισης:

Νέο Χωριό Κυθρέας

   
Λεάνδρου Σάββας του Ιωάννη

Έτος γέννησης:

1912

Τόπος καταγωγής:

Νέο Χωριό Κυθρέας

Οικογενειακή κατάσταση:

Έγγαμος

Στρατιωτική κατάσταση:

Πολίτης

Τόπος σύλλ./εξαφ.:

Ασσια

Ημερομηνία σύλλ./εξαφ.:

14.8.74

Τόπος εξαφάνισης:

Νέο Χωριό Κυθρέας

 
 
Μελάς Γιαννακός του Κώστα

Έτος γέννησης:

1908

Τόπος καταγωγής:

Νέο Χωριό Κυθρέας

Οικογενειακή κατάσταση:

Έγγαμος

Στρατιωτική κατάσταση:

Πολίτης

Τόπος σύλλ./εξαφ.:

Παλαίκυθρο

Ημερομηνία σύλλ./εξαφ.:

14.8.74

Τόπος εξαφάνισης:

Παλαίκυθρο

 
Μίχαλος Νικόλαoς του Μιχαήλ

Έτος γέννησης:

1912

Τόπος καταγωγής:

Νέο Χωριό Κυθρέας

Οικογενειακή κατάσταση:

Έγγαμος

Στρατιωτική κατάσταση:

Πολίτης

Τόπος σύλλ./εξαφ.:

Στρογγυλό

Ημερομηνία σύλλ./εξαφ.:

21.8.74

 
Χριστούδιας Χρίστος

Έτος γέννησης:

1915

Τόπος καταγωγής:

Νέο Χωριό Κυθρέας

Οικογενειακή κατάσταση:

Έγγαμος

Στρατιωτική κατάσταση:

Πολίτης

Τόπος σύλλ./εξαφ.:

Νέο Χωριό Κυθρέας

Ημερομηνία σύλλ./εξαφ.:

15.8.74

Τόπος εξαφάνισης:

Νέο Χωριό Κυθρέας

 
Αντρέας Ττόφας

Έτος γέννησης:

 

Τόπος καταγωγής:

Νέο Χωριό Κυθρέας

Οικογενειακή κατάσταση:

 

Στρατιωτική κατάσταση:

 

Τόπος σύλλ./εξαφ.:

 

Ημερομηνία σύλλ./εξαφ.:

 

Τόπος εξαφάνισης:

 

 
Αργυρού Ανδρέας του Κώστα

Έτος γέννησης:

1933

Τόπος καταγωγής:

Νέο Χωριό Κυθρέας

Οικογενειακή κατάσταση:

Αγαμος

Στρατιωτική κατάσταση:

Πολίτης

Τόπος σύλλ./εξαφ.:

Νέο Χωριό Κυθρέας

Ημερομηνία σύλλ./εξαφ.:

17.8.74

Τόπος εξαφάνισης:

Νέο Χωριό Κυθρέας