Ιστορικό

Πληθυσμός

Παραδόσεις
Ο Φόνος του Μαύρου
Εκκλησίες - Ιερείς
Τοπωνύμια
Νομές Νερού
ΣΠΕ Πρόοδος
Πεσόντες
Δολοφονηθέντες
Αγνοούμενοι
Απόλλων
Αυγερινός
Ελιόμυλος
Ανακοινώσεις
Ποιήματα
Φωτογραφίες
 

Δολοφονηθέντες

1. Ανδρέας Χρ. Αποστολή
2. Ειρήνη Α. Αποστολή
3. Χρίστος Γιαλέλης
4. Χαμπής Αποστολή
5. Χαρής Αργυρού
6. Ειρήνη Χαρή
7. Ελεγκού Βουρτή
8. Στυλλής Γιαννακού
9. Γρηγόρης Σάββα
10. Χρυσάνθη Γρηγόρη
11. Γεώργιος Κολλίτσης
12. Ροδού Κολλίτση
13. Ανδρέας Σ.Κοντού
14. Λούλλα Α.Κοντού
15. Πανίκος Α.Κοντού
16. Χρίστος Κούννου
17. Μιχάλης Μαρωνίτης
18. Μαρίτσα Μ. Μαρωνίτη
19. Κυριάκος Μένοικος
20. Παναγιώτης Μετανάστης
21. Χρυσταλλού Μίνιου
22. Γιαννακός Νικόλα
23. Μαρίτσα Ευτυχή
24. Σοφοκλής Ζερβός
25. Χαράλαμπος Ζερβός
26. Μαρίτσα Χ. Ζερβού
27. Ανδρέας Χ. Ζερβός
28. Ελενίτσα Χ. Ζερβού
29. Χρίστος Ζωρζής
30. Μαριτσού Ζωρζή
31. Φανής Θεοφάνους
32. Παναγιώτα Θεοφάνους
33. Χρίστος Καννής
34. Ροδού Καννή
35. Μιχάλης Κατσούρης
36. Σωτηρούλα Π. Κκεσμέ
37. Γιωρκού Πίτσιλλου
38. Κυριάκος Πόλλας
39. Νικόλας Πύρος
40. Κυριακού Σάββα
41. Χαμπής Ζ. Σιαμπουρής
42. Ανδρέας Σκουλιάς
43. Γεώργιος Στέκας
44. Γεώργιος Ταντελές
45. Νικόλας Τσαγγαρίδης
46. Ελένη Τσιακκάρη
47. Ττοουλής Φώκας
48. Νικόλας Φωτή
49. Αντωνής Χαρή
50. Χρυσταλλού Χατζηαθανάση
51. Ηλίας Χαϊρεπέτης
52. Ελένη Χαϊρεπέτη
53. Ανδρέας Τζιάμπος
54. Γιαννής Πετρίδης
55.Κυριάκος ΘΙεοδούλου
56.Θεόδουλος Θεοδούλου