Ιστορικό

Πληθυσμός

Παραδόσεις
Ο Φόνος του Μαύρου
Εκκλησίες - Ιερείς
Τοπωνύμια
Νομές Νερού
ΣΠΕ Πρόοδος
Πεσόντες
Δολοφονηθέντες
Αγνοούμενοι
Απόλλων
Αυγερινός
Ελιόμυλος
Ανακοινώσεις
Ποιήματα
Φωτογραφίες
 
Νομές Νερού

Ιδιοκτήτες Παλαιτζυτρίτικου

We the undersigned Mukntrar and Aza of the village of Palaeokythro do hereby certify that the present owners of the water having its source at Kefalovrisso at Kythrea and running through the channel known as “Palaeokythro Division” are those described below.

No. 1. Nazif Hanim Hj. Moustafa Eff.
2. Aishe Hanim Hj. Mehmed Eff.
3. Mehmed Hj. Moustafa
4. Sucon of Munir Bey Akil Eff.
5. Supi Bey Akil Eff.
6. Ahmed Houlussi Eff. Misirli of Nicosia
7. Sheh Hj. Akif Eff. of Nicosia
8. Vakf
9. Mehmed Riza Eff. E.R.O.
10. Stylianos Constandi
11. Hj. Michail Economides
12. Petris Demetri
13. Demetris Hj. Kyriako
14. Sucon of Elia Demetri
15. Sofokli Papa Varnava
16. Yorghi Papa Varnava
17. Marko Papa Varnava
18. Yorghi Petri
19. Costi Stylianou
20. Theodora Stylianou
21. Hj. Yango Savva
22. Sucon of Styliano Maimarides of Trachoni

We certify that the above list is correct

Mukntar Azas
Sgd. Costi Stylianou Sgd Sofokli PapaVarnava
Sgd Aziz Kara Hassan Sgd Osman Ahmed
  Sgd Djemal Oussein