Ιστορικό

Πληθυσμός

Παραδόσεις
Ο Φόνος του Μαύρου
Εκκλησίες - Ιερείς
Τοπωνύμια
Νομές Νερού
ΣΠΕ Πρόοδος
Πεσόντες
Δολοφονηθέντες
Αγνοούμενοι
Απόλλων
Αυγερινός
Ελιόμυλος
Ανακοινώσεις
Ποιήματα
Φωτογραφίες
 
Νομές Νερού

Ιδιοκτήτες Τραχωνίτικου

We the undersigned Moukhtar and Azas of the village of Trachoni do hereby certify that the present owners of the water having its source of Kefalovrisso at Kythrea and running though the channel known as Trachoni division are those described below:

No. 1. Succon. Of Artim Melikian
2. Alexan Melikian
3. Nari Melikian
4. Athanasios Stylianou Maimarides
5. Michail Stylianou Maimarides
6. Yeorghios Stylianou Maimarides
7. Haralambo Stylianou Maimarides
8. Chrysostomi Stylianou Maimarides
9. Myrianthi Stylianou Maimarides
10. Yanghos Costi Hj. Zavrou and his coheirs of Neo Khorio
11. Ibrahim Mehmed Ali of Kallivakia
12. Church of Trachoni village
13. Sofokli Hj. Petri of Neon Chorion
14. Sucon. of Ali Eff of Neo Chorion
15. Sucon. of Munit Bey Akil Eff of Nicosia
16. Muheddin Eff. of Nicosia

We certify that the above list is correct.
9.6.1923

Mukntar Azas
Sgd. Athanassi S. Maimarides Sgd. Kyriako P/Haralambou
  Sgd. Savva Hj. Yorghi